Petras Vaičiūnas

2020 m. gegužės 6 d.
Petras Vaičiūnas. Jonavos viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka.

​VAIČIŪNAS Petras – poetas, dramaturgas, vertėjas. Gimė 1890 m. liepos 11 d. Piliakalniuose (Jonavos r.).
​Mokėsi Ukmergės keturmetėje mokykloje, iš kurios buvo pašalintas už dalyvavimą 1905 m. moksleivių bruzdėjimuose. 1907 m. baigė šią mokyklą, o vėliau – matininkų kursus Kaune. Iki I-ojo pasaulinio karo Ukmergėje rengė lietuviškus vaidinimų vakarus ir pats juose vaidino. 1914–1918 m. studijavo Petrogrado (dab. – Sankt Peterburgas) psichoneurologijos institute ir Petrogrado universitete, ten dirbo švietimo ir kultūros įstaigose.  
​1920–1923 m. buvo Valstybinės teatro direkcijos, 1931–1932 m. ir 1935–1939 m. – Valstybės teatro repertuaro komisijos nariu, 1930–1935 m. dirbo Vytauto Didžiojo universiteto tautosakos komisijos sekretoriumi, 1941–1945 m. – Lietuvos mokslų akademijos (LMA) centrinės bibliotekos direktoriumi. Po II Pasaulinio karo buvo Rašytojų sąjungos valdybos narys, dirbo LMA bibliotekoje. 
​Eilėraščius pradėjo spausdinti 1915 m. Pirmąjį dramos kūrinį – „Pražydo nuvytusios gėlės“ – 1916 m. Petrograde pastatė Juozas Vaičkus. Ankstyvoje lyrikoje vyrauja gyvenimo džiaugsmo, gamtos motyvai, tauriųjų žmogaus jausmų poetizavimas, romantinis pakilumas, simbolistiniai įvaizdžiai, alegorijos, dainingos frazės (rinkiniai: „Mano taurė“, 1920 m.; „Rasoti spinduliai“, 1923 m; „Tekanti saulė“, 1925 m.; „Gimtuoju vieškeliu“, 1927 m.; „Laimės gėlė“, 1929 m.; „Saulės lobis“, 1935 m.). 

​Tėvynės tematikos lyrikai (rinkinys „Amžiais už Vilnių dės galvą lietuvis“, 1928 m.) būdinga patetinės retorinės intonacijos. Pirmosios pjesės („Pražydo nuvytusios gėlės“, pastatyta 1916 m., išleista 1923 m.; „Aukos“, pastatyta 1917 m.) – sentimentalios didaktiškos. Trilogijai „Žodžiai ir atbalsiai“ (išspausdinta 1920 m.), „Žemėtos kaukės“ (išspausdinta 1923 m.), „Giedrėjanti sąžinė“ (išspausdinta 1924 m.) – būdinga simbolizmo tendencijos, alegoriškumas. 

​Vėlesnė dramaturgija – daugiausia realistinio pobūdžio, socialinės buitinės ir dorovinės tematikos. Dramose „Sudrumstoji ramybė“ (pastatyta 1924 m., išleista 1927 m.), „Nuodėmingas angelas“ (pastatyta ir išleista 1927 m.), „Stabai ir žmonės“ (pastatyta 1928 m., išleista 1929 m.), „Aukso žaismas“ (pastatyta 1932 m.), „Tikruoju keliu“ (pastatyta 1933 m.), „Tėviškės pastogėj“ (pastatyta ir išleista 1941 m.), komedijose „Tuščios pastangos“ (pastatyta 1926 m., 1964 m., išleista 1926 m.), „Patriotai“ (pastatyta 1926 m., išleista 1927 m; pavadinimu „Ekscelencijos“ pastatyta 1954 m.), „Prisikėlimas“ (pastatyta 1936 m., 1956 m., 1977 m.) kritiškai vaizduojama visuomenės buitis ir moralė (karjerizmas, šeimų irimas, verteiviškumas, savanaudiškumo dangstymas patriotinėmis frazėmis), keliami humanistiniai idealai, sukurta teigiamų liaudies žmonių ir inteligentų menininkų paveikslų. Kai kuriose, ypač istorinėse, dramose („Naujieji žmonės“, pastatyta 1933 m., 1938 m., išleista 1937 m.; „Sulaužyta priesaika“, pastatyta ir išleista 1935 m; „Aukso gromata“, pastatyta ir išleista 1938 m.; „Varpų giesmė“, pastatyta ir išleista 1939 m.; „Tėviškės pastogėj“, išleista 1941 m.) vyrauja patriotizmo idėjos. Petro Vaičiūno dramos sceniškos, joms būdinga ryški intriga, gyvi dialogai, emocingumas, kai kada – melodramatizmas, deklaratyvumas. 

​Po autoriaus mirties išleistos knygos: „Paukščių taku“ (1962 m.), „Dramos ir komedijos“ (1–2 t., 1971 m.), „Iš tolių beribių“ (rinktinė, 1973 m.), „Erdvių ugnys“ (rinktinė, 1980 m.), „Laisvės keliais“ (eilėraščiai, dramos, publicistika, laiškai, 1991 m.), „Gyvenimo preliudai“ (2000 m.) 
​Petras Vaičiūnas buvo vienas besiformuojančio profesionalaus lietuvių teatro organizatorių ir vadovų, vėliau pirmasis jo dramaturgas. Parašė daugiau kaip 20 pjesių, virš 20 dramų. 

​Iš lenkų, rusų, vokiečių, prancūzų kalbų vertė grožinę literatūrą ir vadovėlius. Į lietuvių kalbą išvertė daugiau kaip 30 užsienio rašytojų pjesių teatrui: Knuto Hamsuno, Frydricho Šilerio, Henriko Ibseno, Gergarto Hauptmano, Oskaro Vaildo, Julijaus Slovackio, Moriso Meterlinko, Stanislavo Pšibiševskio ir kitų. 
​Petro Vaičiūno dramų išversta į čekų, esperanto, estų, jidiš, latvių, lenkų, rusų kalbas. Apdovanotas DLK Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu (1937 m.).
​Mirė 1959 m. birželio 7 d. Vilniuje. Palaidotas Rasų kapinėse.
​Petro Vaičiūno gimtojoje sodyboje Piliakalniuose buvo įkurtas memorialinis muziejus. 1990 m. liepos 11 d., minint poeto ir dramaturgo Petro Vaičiūno 100-ąsias gimimo metines, Jonavos mieste, Ramybės skvere, atidengtas paminklinis biustas. Biustas pagamintas iš bronzos, pjedestalas išmūrytas, kraštai iš marmuro. Ant mūrytos dalies jo parašas: „P. Vaičiūnas“. Biusto autorius – skulptorius Vladas Vildžiūnas, architektas – Rimantas Dičius. Panoterių pagrindinėje mokykloje poeto ir dramaturgo 100-ųjų gimimo metinių proga pastatytas bareljefas Petrui Vaičiūnui. Paminklinė lenta-bareljefas atidengtas 1990 m. liepos 11 d. Įrašas bareljefe: „Petras Vaičiūnas“. Bareljefo autorius – skulptorius Vladas Vildžiūnas. Buvusi Panoterių vidurinė mokykla pavadinta Petro Vaičiūno vardu. 1990 m. liepos 11 d. Rimkų mikrorajone Petro Vaičiūno vardu pavadinta gatvė ir ant namo Nr. 2a pritvirtinta atminimo lenta. Ją pagamino tautodailininkas metalo liejikas K. Šimkus. Darbus organizavo Kraštotyros muziejus. Lentoje pritvirtintas bronzinis Petro Vaičiūno gimtinės (Šilų seniūnija, Piliakalnių kaimas) bareljefas. Įrašas lentoje: „Petras/ Vaičiūnas/ 1890–1959/ poetas, dramaturgas“. Bareljefą – gimtinės vaizdą – pagamino drožėja Janina Listvina.
​Bibliografija:
​Mano taurė : [pjesės] / Petras Vaičiūnas. – Kaunas ; Vilnius : „Švyturio“ bendrovė, 1920. – 124 p. Milda, meilės deivė : mytologijos pasaka / Petras Vaičiūnas. – Kaunas ; Vilnius : „Švyturio“ bendrovė, 1920. – 67 p. Pražydo nuvytusios gėlės : 3 veiksmų, 4 paveikslų pjesa / Petras Vaičiūnas. – Kaunas ; Vilnius : „Švyturio“ bendrovės leidinys, 1923. – 35, [1] p. – (Teatro biblioteka ; Nr. 6). Rasoti spinduliai : poėzijos / Petras Vaičiūnas. – Kaunas ; Vilnius : „Švyturio“ bendrovės leidinys, 1923. – 93, [2] p. Žemėtos kaukės : 3 veiksmų dramos kūrinys / Petras Vaičiūnas. – [S. l.] : [s. n.], [1923]. – 46 p. – Aprašyta pagal antr. prieš tekstą. Giedrėjanti sąžinė : 3 veiksmų dramos kūrinys : „Žodžių ir atlalsių“ [atbalsių] trečioji dalis / Petras Vaičiūnas. – Kaunas : „Vaivos“ bendrovės leidinys, 1924. – 83 p. Tekanti saulė : antras eilėraščių rinkinys / Petras Vaičiūnas ; viršelį piešė Vladas Didžiokas. – Kaunas : [s. n.], 1925. – 126, [1] p. Tuščios pastangos : 4 veiksmų komedija / Petras Vaičiūnas. – Kaunas : [s. n.], 1926. – 121 p. Gimtuoju vieškeliu : trečias eilėraščių rinkinys / Petras Vaičiūnas. – Kaunas : „Vairo“ bendrovės leidinys, 1927. – 52 p., [1] portr. lap. Nuodėmingas angelas : penkių veiksmų drama / Petras Vaičiūnas. – Kaunas : „Vairo“ bendrovės leidinys, 1927. – 123 p. Patriotai : 4 veiksmų komedija / Petras Vaičiūnas. – [Kaunas] : „Vairo“ bendrovės leidinys, 1927. – 117 p. Sudrumstoji ramybė : keturių veiksmų drama, premijuota Liet. kat. blaivybės draugijos konkurse / Petras Vaičiūnas. – Kaunas : Lietuvos katalikų blaivybės draugijos leidinys, 1927. – 115 p. : iliustr., portr. – (Lietuvos katalikų blaivybės draugijos leidinys ; Nr. 42). Amžiais už Vilnių dės galvą lietuvis! : [eilėraščiai] / Petras Vaičiūnas. – Kaunas : Vilniui vaduoti sąjunga, 1928. – 24 p. Amžiais už Vilnių dės galvą lietuvis! : [eilėraščiai] / Petras Vaičiūnas. – 2-oji laida. – Kaunas : Vilniui vaduoti sąjunga, 1928. – 24 p. Laimės gėlė : 2 veiksmų pasaka / Petras Vaičiūnas. – Kaunas : Spaudos fondas, 1929. – 60, [3] p. Stabai ir žmonės : 5 veiksmų pjesa / Petras Vaičiūnas. – Kaunas : Universitetas, 1929. – 219 p. Saulės lobis : ketvirtas eilėraščių rinkinys / Petras Vaičiūnas. – [Kaunas] : Spaudos fondas, [1935]. – 112 p., [1] portr. lap. : portr. Sulaužyta priesaika : 4 veiksmų pjesė / Petras Vaičiūnas ; [knygos spaudą tvarkė ir viršelį darė dail. Burba]. – [Kaunas] : Sakalas, 1935. – 169, [2] p. Liepsnojančios širdys : 5 veiksmų drama / Petras Vaičiūnas. – Kaunas : Vlado Putvio Putvinskio šaulių būrio leidinys, 1936. – 90 p. Naujieji žmonės : 5 veiksmų komedija / Petras Vaičiūnas ; virš. dail. T. Kulakauskas. – Kaunas : Spaudos fondas, 1937. – 270, [1] p. : iliustr., portr. Naujieji žmonės : 5 veiksmų komedija : [trumpas pjesės atpasakojimas] / Petras Vaičiūnas. – Kaunas : Kariuomenės štabas. Spaudos ir švietimo skyrius, 1938. – 15, [1] p. : iliustr. Aukso gromata : 4 veiksmų pjesė / Petras Vaičiūnas ; [viršelis prof. M. Dobužinskio]. – [Kaunas] : Sakalas, 1938. – 214 p. Aukso gromata : 4 veiksmų pjesė : [trumpas pjesės atpasakojimas] / Petras Vaičiūnas. – Kaunas : Kariuomenės štabas. Spaudos ir švietimo skyrius, 1938. – 15 p. Varpų giesmė : 4 veiksmų drama / Petras Vaičiūnas. – Kaunas : Šv. Kazimiero draugija, 1939. – 168, [1] p., [4] iliustr. lap. : iliustr. Tėviškės pastogėj : keturių veiksmų pjesė / Petras Vaičiūnas. – Kaunas : Valstybinė leidykla, 1941. – 248 p. Rinktinė / Petras Vaičiūnas. – Kaunas : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1946. – 128, [2] p. Dramos / Petras Vaičiūnas. – Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1956. – 478 p., [7] portr. lap. : iliustr. Paukščių taku : [eilėraščiai] / Petras Vaičiūnas ; [sudarė J. Macevičius] ; [redakcinė komisija: K. Ambrasas … [et al.] ; [dailininkas V. Kalinauskas]. – Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962. – 198, [2] p. : iliustr. Gyvenimo preliudai : [poetinės miniatiūros] / Petras Vaičiūnas ; dailininkas Vladas Žilius. – Vilnius : Vaga, 1969. – 338, [2] p. : iliustr. Dramos ir komedijos / Petras Vaičiūnas. – Vilnius : Vaga, 1971. – 2 t. [T. 1.]. – 1971, 396, [3] p., [9] iliustr., portr. lap. [T. 2.] – 1971, 415, [1] p., [8] iliustr., portr. lap. Iš tolių beribių : rinktinė / Petras Vaičiūnas. – Vilnius : Vaga, 1973. – 304 p. : iliustr. Erdvių ugnys : rinktinė / Petras Vaičiūnas ; sudaryt. V. Gužauskas ; red. komisija V. Galinis ... [et al.]. – Vilnius : Vaga, 1980. – 353 p. – Kn. taip pat: Petro Vaičiūno poetinis kelias / Eugenijus Matuzevičius Laisvės keliais : eilėraščiai, dramos, publicistika, laiškai / Petras Vaičiūnas ; [redakcinė komisija: J. Lankutis, T. Vaičiūnienė, A. Vengris] ; [sudarė Reda Pabarčienė]. – Vilnius : Vaga, 1991. – 535, [1] p., 8 iliustr. lap. : iliustr. – Bibliogr. įž. str. išnašose ir paaišk. ; Kn. taip pat: „… Tik laisvam apsimoka gyventi šiame pasauly“ / Reda Pabarčienė, p. 5–14 Gyvenimo preliudai / Petras Vaičiūnas. – Kaunas : Spindulys, 2000. – 234, [1] p. : iliustr., faks. 

Šaltiniai: Jonavos krašto žmonės. – Jonava: Linotipas, 2000. – P. 179-182 ;
 Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius : Mokslas, 1983. – T. 11, p. 620.
 (Papildyta iš kitų šaltinių)

​Petro Vaičiūno 130-osioms gimimo metinėms parengta virtuali paroda „...Ak, Knyga, Tavy sau kiekvienas suranda, ko ilgis...“ ​ 
Paminklinis biustas Petrui Vaičiūnui Ramybės skvere. 2009 m.    Jonavos miesto parke po rekonstrukcijos. 2019 m.

© PigiosSvetaines.lt