Petras Zlatkus

2020 m. rugsėjo 15 d.

Petras Zlatkus 
ZLATKUS Petras – poetas ir prozininkas, Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos, Lietuvos mokytojų literatų draugijos „Spindulys”, Jonavos rajono literatų klubo „Šaltinis” narys. Gimė 1940 m. rugsėjo 23 d. Noriūnuose (Kupiškio r.). 
1959 m. Kauno respublikinėje kino mechanikų mokykloje baigė kinomechaniko-elektromonterio specialybę.

​1959 m. dirbo Kupiškio r. kino direkcijoje kinomechaniku, 1959–1962 m. tarnavo Tarybinėje armijoje pasieniečiu (Turkijos pasienyje), 1963 m. dirbo komjaunuoliškose statybose Ukrainos respublikoje statant Kremenčiugo naftos perdirbimo gamyklą, 1964–1969 m. Odesos srityje dirbo spaustuvininku, jūreiviu, elektromonteriu, kino mechaniku, 1969–1972 m. – Jonavos statybos treste elektromonteriu, 1973–1988 m. – Jonavos azotinių trąšų gamyklos priešdujinėje apsaugoje gelbėtoju, 1989–1997 m. – AB „Achema” apsaugos tarnyboje saugotoju, 1998–2004 m. – Jonavos Chemikų mokykloje elektriku. Šiuo metu – pensininkas, tačiau pasinėręs į visuomeninę veiklą, kuria. 
Periodinėje spaudoje debiutavo 1968 m. Triskart Aukštaitijos žurnalistų susivienijimo apybraižos konkurso laureatas, Vidurio Lietuvos Draugystės konkurso laureatas (1977 m.), daugkartinis Jonavos rajono publicistinių kūrinių konkursų laureatas. Lietuvos mokytojų literatų draugijos „Spindulys” narys. Nuo 1998 m. Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos narys. Petro Zlatkaus kūryba spausdinama daugelyje šios sąjungos poezijos almanachų „Ten, sidabro vingy“ (2000– ). Apdovanotas dr. N. Bataitytės (JAV) literatūrinio fondo St. Bataičio vardo premija už 2000–2005 m. išleistas prozos knygas (2006 m.). 2010 m. tapo Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos poezijos šventės laureatu, 2016 m. – humoristinių eilėraščių konkurso „Humoro medis”, kurį organizavo labdaros ir paramos fondas „Baltasis balandis”, laureatu. Nominuotas kūrinys publikuojamas šio konkurso almanache „Aimanos bruzgynuos“ (2016 m.). Kūryba buvo spausdinama respublikiniuose laikraščiuose ir žurnaluose: „Kauno diena”, „Ūkininko patarėjas”, „Akistata”, „Nemunas”, „Literatūra ir menas”, „Opozicija”, „Valstiečių laikraštis”, „Šiaurės Atėnai”, „Panevėžio rytas”, „Kupiškėnų mintys”, „Gairės”, „Šluota”, Ukmergės, Kėdainių ir Jonavos rajoniniuose laikraščiuose, JAV leidžiamame savaitraštyje „Tėviškės žiburiai” bei skaitoma per Lietuvos radiją. 
2009–2012 m. kartu su kolege Ana Aleksandravičiene rajoniniame laikraštyje „Alio Jonava” rengė literatūrinį puslapį „Neries balsai”.

Knygų: „Pirmieji žingsniai” (1993 m.), „Baimės akys” (1994 m.), „Ilgesys” (1996 m.), „Kontra Banda” (1997 m.), „Preliudija” (1998 m.), „Vilkės meilė” (1999 m.), „Žiemos dovanos” (2000 m.), „Moteris iš tyliosios gatvelės” (2003 m.), „Mylėk mane” (2009 m.), „Rimtai – apie tai…” (2012 m.), „Kol stygos mano lyros skamba” (2014 m.), „Saldus Birutės Skopės gyvenimas” (2015 m.), „Visa tai buvo, buvo, buvo…” (2019 m.) autorius.
Sudarė ir išleido Jonavos literatų poeziją ir prozą, yra jų bendraautoris: „Provincijos balsai” (1992 m.), „Papartyno kerai” (1992 m.). Kraštiečio kūryba publikuojama ir Jonavos rajono poezijos klubo „Šaltinis“ narių kūrybos almanachuose bei leidiniuose: „Laiko aidas“ (2000 m.), „Lyg krintantys lašai“ (2006 m.), „Tarp praeities ir ateities. Jonava“ (2009 m.), „Rudens preliudija“ (2012, 2014, 2015 m.), „Pavasario valsas“ (2014 m.), „Sielos virpesiai“ (2016 m.) ir „Už tų langų“ (2020 m.). Jo kūryba publikuojama eilėraščių rinktinėje „Palaima baltųjų aušrų“ (2002 m.), Lietuvos mokytojų ir kultūros darbuotojų kūrybos almanache „Lėkimas virš žemės“ (2005 m.), Kauno rajono literatų svetainės „Polėkis” kūrėjų rinktinėje „Daugiabalsė“ (2007 m.), Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų kūrybos almanache „Mieloji mano, rudenio žemele…“ (2017 m.), skirtame Lietuvos atkūrimo šimtmečiui, literatų-poetų-humoristų konkurso „Humoro medis” leidiniuose (2017 m., 2018 m.). Gyvena Jonavoje.
​Biografija paruošta pagal Petro Zlatkaus užpildytą anketą

Petro Zlatkaus 80-ajam gimtadieniui parengta virtuali paroda „Aš dalinuosi su Jumis kūryba savo...“

Bibliografija: Knygų autorius: Pirmieji žingsniai / Petras Zlatkus. – Jonava, 1993. – 74, [1] p. Baimės akys : apsakymai / Petras Zlatkus ; dailininkė V. Navikienė. – Utena : Arkliukas, 1994. – 30, [1] p. Ilgesys : eilėraščiai / Petras Zlatkus ; dailininkas Petras Noriūnas. – Kaunas : Šaltinis, 1996. – 61, [2] p.: iliustr., portr. Kontra Banda : humoreskos ir parodijos / Petras Zlatkus ; [iliustravo Petras Noriūnas]. – Ukmergė, 1997. – 78, [1] p.: iliustr. Preliudija : eilėraščiai / Petras Zlatkus. – Jonava : Linotipas, 1998. – 79, [1] p. Vilkės meilė : [knygelė skiriama ikimokykl. ir jaunesn. mokykl. amžiaus vaikams] / Petras Zlatkus ; [iliustracijoms panaudoti Marijos Jukniūtės, Loretos Pumputytės, Rasos Kersnauskaitės piešiniai]. – Jonava : Linotipas, 1999. – 7, [1] p.: iliustr. Žiemos dovanos : eilėraščiai vaikams / Petras Zlatkus. – Jonava : UAB „Jonavos spaustuvė”, 2000. – 8, [1] p., įsk. virš. : iliustr. Moteris iš tyliosios gatvelės : apsakymai / Petras Zlatkus. – Kėdainiai : R. Šukienės leidykla, 2003. – 99, [1] p. Mylėk mane : eilėraščiai / Petras Zlatkus. – Kėdainiai : Spaudvita, 2009. – 119, [1] p. : iliustr. Kol stygos mano lyros skamba : eilėraščiai / Petras Zlatkus ; [iliustracijų autorė Tatjana Romanenko]. – Kaišiadorys : Printėja, 2014. – 81, [1] p. : iliustr., portr. – Kn. taip pat: Himnas meilei ir moteriai / Povilas Lapeikis, p. 78–79. Rimtai – apie tai… : [epigramos ir eilėraščiai] / Petras Zlatkus. – Kaišiadorys : Printėja, 2012. – 82, [2] p. : iliustr. Saldus Birutės Skopės gyvenimas : mažasis romanas, novelės / Petras Zlatkus ; [iliustracijos Vladimiro Rodinos]. – Kaišiadorys : Printėja, 2015. – 59, [1] p. : iliustr. Visa tai buvo, buvo, buvo… : eilėraščiai / Petras Zlatkus ; [iliustracijų autorė Oksana Pavlova]. – Kaišiadorys : Printėja, 2019. – 90, [2] p. : iliustr. Knygų leidėjas: Papartyno kerai  : poezija ir proza : [Jonavos literatų leidinys]. – Jonava : Petras Zlatkus, 1992. – 63 p. Provincijos balsai : poezija ir proza : [Jonavos literatų leidinys]. – Jonava : Petras Zlatkus, 1992. – 32 p.
​*** Knygų bendraautoris:
Labai prašau ; Dvi vienatvės ; Madų auka ; Nuplasnojo metai – paukščiai ; Gaidys (pasakėčia-parodija) : [eilėraščiai] / Petras Zlatkus. – Portr. // Laiko aidas : almanachas / poezijos klubas „Šaltinis” ; [almanachą sudarė Irena Nagulevičienė]. – Jonava : Linotipas, 2000. – P. 89–92.
Aš meilę Lietuvai tarytum medį auginu... ; Likimo ironija ; Gyvenimas mūsų – kvapni cigaretė... ; Jeigu žinotum... ; Aš ieškau savyje savęs... ; Pakabinkite veidrodžius gatvėse... ; Išvyksti... : [eilėraščiai] / Petras Zlatkus. – Portr. // Ten, sidabro vingy : [poezijos almanachas]. – [T. 1] 2000, p. 306–309. Preliudija ; Vakaro chiromantija ; Mus pagrobs kambarys ir prislėgs sunkios lubos... ; Muša būgną žavi kaip birželio naktis papuasė... ; Mintis ; Apoteozė ; Kava puodeliuose garuoja... ; Atsisveikinant : [eilėraščiai] / Petras Zlatkus. – Portr. // Ten, sidabro vingy : [poezijos almanachas]. – [T. 2] 2001, p. 240–244. Žmogus pavargsti nuo minčių... ; Apie meilę ir poetus ; Vėl... : [eilėraščiai] / Petras Zlatkus. – Portr. // Ten, sidabro vingy : [poezijos almanachas]. – [T. 3] 2002, p. 268–269.
​Romantika ; Aš negaliu pamiršt vaikystės kvapo... ; Dalybos ; Turbūt erdvėj kažkas suskilo... : [eilėraščiai] / Petras Zlatkus // Palaima baltųjų aušrų : eilėraščiai : rinktinė / [sudarytojai Danutė Daugėlaitė, Arvydas Tilindis]. – Kaunas : Leidybos centras „Dakra”, 2002. – P. 195–198.
„Tikrai neatmenu kada…” ; „Kažkas nedrąsiai pašaukė vardu…” ; „Įeik į mano nykią būtį…” ; „Ateis naktis…” : [eilėraščiai] / Petras Zlatkus // Ten, sidabro vingy : [poezijos almanachas]. – [T. 4/5] 2004, p. 122–123.
 Aš meilę Lietuvai tarytum medį auginu... ; Po tos nakties, kai mes abu... ; Apie karštą meilę... ; Butaforija : [eilėraščiai] / Petras Zlatkus. – Portr. // Ten, sidabro vingy : [poezijos almanachas]. – [T. 6] 2005, p. 304–305.
​Kava puodeliuose garuoja... ; Neišvažiuok ; Vakaro chiromantija ; Retorika : [eilėraščiai] / Petras Zlatkus // Lėkimas virš žemės : Lietuvos mokytojų ir kultūros darbuotojų kūrybos almanachas / [sudarytojas Juozas Žitkauskas ; redaktoriai Petras Panavas ir Leopoldas Stanevičius]. – Vilnius : Ciklonas, 2005. – P. 328–330.
Mintis : [eilėraštis] / Petras Zlatkus ; [su prierašu apie autorių]. – Nuotr. // Ten, sidabro vingy : [poezijos almanachas]. – [T. 7] 2006, p. 303.
Pasaka ne pasaka ; Gerai žinau – išauš diena... ; Ir vėl tuščiam kambaryje... ; Ir žodžiai burnoje rūdija... ; Mes nežinom, kur guli akmuo... ; Manęs seniai ten nebėra... : [eilėraščiai] / Petras Zlatkus. – Portr. // Lyg krintantys lašai : [almanachas] / Jonavos rajono poezijos klubas „Šaltinis”. – Kėdainiai : Spaudvita, 2006. – P. 115–118.
Laukimas : [eilėraštis] / Petras Zlatkus ; [su prierašu apie autorių]. – Portr. // Ten, sidabro vingy : [poezijos almanachas]. – [T. 8] 2007, p. 153.
Peizažas ; Ar atmeni? ; Prie upės, nendrių apsupty... ; Pabūk, prašau ; Liepa. Juodkrantė. Mansarda... : [eilėraščiai] / Petras Zlatkus // Daugiabalsė : eilėraščiai : [Kauno rajono literatų svetainės „Polėkis” kūrėjų] rinktinė. – Kaunas, 2007. – P. 177–180.
„Aš meilę Lietuvai tarytum medį auginu…” ; Likimo ironija ; „Gyvenimas mūsų – kvapni cigaretė…” ; Jeigu žinotum… ; „Aš ieškau savyje savęs…” ; „Pakabinkite veidrodžius gatvėse…” ; Išvyksti… : [eilėraščiai] / Petras Zlatkus ; [su prierašu apie autorių]. – Portr. // Ten, sidabro vingy : [poezijos almanachas]. – [T. 9] 2008, p. 306–309.
Aš meilę Lietuvai tarytum medį auginu... ; Rimtai – apie tai... ; Menuetas ; Skausmas : [eilėraščiai] / Petras Zlatkus. – Portr. // Tarp praeities ir ateities. Jonava : [almanachas] / Jonavos rajono poezijos klubas „Šaltinis”. – Kėdainiai : Spaudvita, 2009. – P. 47–48. „Ateisiu su šaltu vėju...” ; „Kaip skausmas meilė manyje gyvena...” ; „Kas miela - liko praeity...”; „Dar šerkšno aš nepastebiu plaukuos...” : [eilėraščiai] / Petras Zlatkus // Rudens preliudija. – Jonava, 2012. – P. 22. „Pensijos sulaukęs, taip kasdien mąsčiau...:” ; „Užverstas dar vienas lapas...” ; „Ar žavi moterys, kurios...” ; „Nejaugi po savęs mes nepaliekam nieko...” : [eilėraščiai] / Petras Zlatkus // Pavasario valsas. – Jonava, 2014. – P. 38–39. Dvi parodijos ; Sielos tūzė ; Buitinių atliekų aikštelės eilėraštis ; Atliekų aikštelės poetui ; Svarūs argumentai ; „Sponsorius” ; Naujas bendravimo būdas : [eilėraščiai] / Petras Zlatkus // Rudens preliudija. – Jonava, 2014. – P. 37–38. Jeigu atvertum man duris ; „Medum kvepėjo dobilai...” ; „Kam valai nuo rūbų kelio dulkes?” : [eilėraščiai] / Petras Zlatkus // Rudens preliudija. – Jonava, 2015. – P. 23. Jeigu atvertum man duris : [eilėraštis] / Petras Zlatkus // Taurosta. – 2015 Nr.1 (1), p. 92. Aimanos brūzgynuos : eilės : literatų-poetų-humoristų konkurso „Humoro medis” / Labdaros ir paramos fondas „Baltasis balandis” ; [sudarytojos Aldona Lavickienė ir Aldona Širvinskienė]. – [Kunigiškiai, Anykščių r.] : [Labdaros ir paramos fondas „Baltasis balandis”], 2016. – 192 p. – Turinyje aut.: ... ir Petras Zlatkus. Aš laiškus deginu ; Nesakyk ; „Staiga aš aiškiai pajutau…“ ; „Sakyk, naivuole undinėle…“ ; „Gyvenam kurmiais…“ ; „Nebrisk į upę…“ ; „Už klaidas…“ ; Duok ranką ; „…Ir tu žinai, kad mes abu…“ ; „Noriu tarti žodį…“ : [eilėraščiai] / Petras Zlatkus. – Portr. // Sielos virpesiai. – [Kėdainiai] : Spaudvita, 2016. – P. 69–72. O gal teisūs daktarai? : Humoristinis apsakymas / Petras Zlatkus. – Portr. // Taurosta. – 2016 Nr.1 (2), p. 85–89. Saldus Birutės Skopės gyvenimas : mažasis romanas / Petras Zlatkus // Taurosta. – 2016 Nr. 2 (3), p. 58–65. Pasivaikščiojimai : proza : literatų-prozininkų konkurso „Balto paukščio“ nominacijai / Labdaros ir paramos fondas „Baltasis balandis“ ; sudarytoja Aldona Širvinskienė. – [Kn.] 4. (2017). – 176 p. : iliustr. – Turinyje aut.: ... Vilkės meilė ; Atleisk, Vilma… / Petras Zlatkus. Tu taip man reikalinga ; „Nors pasikark, bet nežinau už ką...” ; „Kiekvienas mes turime savo stotelę...” ; Aviečių kvapas / Petras Zlatkus // Mieloji mano, rudenio žemele… : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų kūrybos almanachas / [sudarytoja Dalia Milukaitė-Buragienė]. – [Kaunas] : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, [2017]. – P. 277–278. Humoro medis – 2017 : [2-ojo] konkurso „Humoro medis“ eilės / Labdaros ir paramos fondas „Baltasis balandis“ ; [sudarytoja Aldona Širvinskienė]. – [Kunigiškiai, Anykščių r.] : [Labdaros ir paramos fondas „Baltasis balandis“], [2017]. – 226 p. : iliustr. – Turinyje aut.: ... ir Petras Zlatkus. Aviečių kvapas ; „Menu aš vilą…“ ; „Atleisk, kad praeitį paliesiu…“ ; „Nebandykit moterį suprasti…“ ; „Atėjai tu, brangi…“ ; I. M. ; Prie jūros ; Visa tai – buvo… ; Vėlyva meilė : [eilėraščiai] / Petras Zlatkus // Taurosta. – 2017, Nr. 1 (5), p. 90–92. Humoro medis  2018 : konkurso „Humoro medis“ eilės / Labdaros ir paramos fondas „Baltasis balandis“ ; [sudarytoja Aldona Širvinskienė]. – [Kunigiškiai, Anykščių r.] : [Labdaros ir paramos fondas] „Baltasis balandis“, 2018. – 202 p. : iliustr. – Turinyje aut.: ... ir Petras Zlatkus. Humoro medis – 2019 : [4-ojo] konkurso „Humoro medis“ eilės / Labdaros ir paramos fondas „Baltasis balandis“ ; [sudarytoja Aldona Širvinskienė]. – [Kunigiškiai, Anykščių r.] : [Labdaros ir paramos fondas „Baltasis balandis“], 2019. – 302 p. : iliustr. – Turinyje aut.: ... ir Petras Zlatkus. 115 nusilenkimų Salomėjai Nėriai : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų tarptautinis kūrybos almanachas : skiriama Salomėjos Nėries 115 m. jubiliejui / [sudarytoja ir redaktorė Dalia Milukaitė-Buragienė]. – [Kaunas] : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, [2019]. – 253, [1] p. : iliustr. – Turinyje aut.: ... ir Petras Zlatkus. – Tekstas liet., lenk., rus. „Turim tą,…“ ; „Prie mano kojų…“ ; „Tai buvo vakar…“ ; „Visa tai – buvo, buvo, buvo…“ ; „Išblėso židinys…“ ; Noriūnų mokyklos mokytojai Janinai Lapavičiūtei : [eilėraščiai] / Petras Zlatkus // Taurosta. – 2019, Nr. 2 (10), P. 78–79. Dienų sūpynėse : [eilėraščiai] / Regina Baltrūnienė ; [iliustracijų autorė Regina Baltrūnienė]. – Panevėžys : [Panevėžio spaustuvė], 2020. – 149, [1] p. : iliustr. – Turinyje aut.: ... ir Petras Zlatkus. „Mintis sukausto kai kada…“ ; Vardan dangaus ; „Kada užmerkiu…“ ; Diena, į kitas nepanaši ; Naktis prie upės : [eilėraščiai] / Petras Zlatkus. – Portr. // Už tų langų. – Kaišiadorys : Printėja, 2020. – P. 80–83.
 

© PigiosSvetaines.lt